Aktywni inwestorzy: 70579           Wsparcie techniczne: support@incloude.com support@incloude.com +18888181760 +448000418114

Program poleconych

Szansa na aktywny zysk dla klientów

Rozwiązania dla partnerów Incloude nie tylko zapewniają dodatkowe szanse na zysk dla klientów, ale także przedstawiają naszą lojalność do każdego klienta, oferując proste rozwiązania dla rozwoju zysku poprzez współpracę. Dla firmy liczy się każdy klient. I dba ona o szanse na większy zysk i stabilność, dlatego podjęliśmy wysiłki, aby stworzyć oferty dla naszych partnerów. W międzyczasie każdy klient otrzymuje domyślnie status partnera, który pozwala im na zarabianie poprzez zapraszanie innych, nawet jeżeli sami nie dokonali inwestycji. Dla klientów oznacza to, że aby zarabiać pieniądze jako Konsultant w programie poleconych, dana osoba powinna zarejestrować osobiste konto, korzystając z unikalnego linku partnera. Korzystając z tego linku, partner może zapraszać nowych uczestników do inwestowania w firmie. Incloud oferuje te szanse na dodatkowy zysk poprzez sześć statusów klienta, które są opisane na dole.

Warunki oprocentowania planu

Status partnera Zainwestowane środki osobiste Kwota zainwestowana na strukturę Odsetki na poziom
1. Consultant Opis $ 0 - $ 15000 4- 3- 2- 1%
2. Manager $ 2000 - $ 7000 $ 15001 - $ 30000 5- 3- 2- 1- 1%
3. Chief Manager $ 7001 - $ 25000 $ 30001 - $ 90000 6- 3- 2- 1- 1%
4. Adviser $ 25001 - $ 999999 $ 90001 - $ 250000 7- 3- 2- 1- 1- 1%
5. Director Opis $ 250001 - $ 750000 8- 4- 2- 1- 1- 1- 1%
6. Commander Opis $ 750001 - $ 1500000 9- 4- 3- 1- 1- 1- 1- 1%

Status klienta

Status Konsultanta jest przyznawany klientowi domyślnie. Od razu dostępne są cztery poziomy programu poleconych. Na poziomie 1 otrzymujesz 4% kwoty zainwestowanej przez partnera, na poziomie 2 - 3%, poziom 3 - 2%, poziom 4 - 1%. Status Managera jest dostępny tylko dla klientów, którzy zainwestowali od 2000$ do 7000$ i których całkowite inwestycje strukturowe wynoszą do 15000$. W tym przypadku inwestor dostaje dostęp do pięciu poziomów programu poleconego, poziom 1 przyniesie 5% kwoty zainwestowanej przez partnera, poziom 2 - 3%, poziom 3 - 2%, poziomy 4 i 5 - 1%. Następnie klient może otrzymać status Managera Generalnego, który także daje pięciopoziomową strukturę. Różnica jest taka, że na poziomie 1 nagroda wynosi 6% zamiast 5%, pozostałe poziomy są takie same jak w przypadku Managera. Status Managera Generalnego wymaga od 7001 do 25000$ osobistych inwestycji i inwestycji strukturowych od 30001 do 90000$. Trzy najwyższe poziomy, Doradca, Dyrektor i Dowó;dca, są dostępne bez osobistych inwestycji, ale poprzez osiągnięcie inwestycji strukturowych dla statusów podanych powyżej. Każdy inwestor może otrzymać najwyższy status klienta i otrzymywać od 7-9% na poziomie 1, 3-4%, na poziomie 2, 2-3% na poziomie 3 i 1% na poziomach 4-8, w zależności od otrzymanego statusu.

Dodatkowe informacje

Program poleconych Incloude oferuje prawdziwy zysk poprzez zapraszanie nowych klientów, korzystając z programu mającego od 4 do 8 poziomów. Im wyższy status klienta, tym większa nagroda za każdy poziom i więcej poziomów. Inwestor mający status Konsultanta może otrzymywać od 10% sumy środków zainwestowanych przez ich partnerów. Mając status Dowódcy, który jest jednym z najwyższych statusów, można zarobić do 21% zainwestowanych środków na 8 poziomach struktury partnerstwa.

Konferencje

Możesz na żywo zadawać pytania zarządzaniu firmy
Konferencje