Aktywni inwestorzy: 70575           Wsparcie techniczne: support@incloude.com support@incloude.com +18888181760 +448000418114

Polityka Prywatnościy

Firma zbiera dane osobowe, kiedy użytkownik rejestruje się na stronie, a także kiedy klient, inwestor lub wizytator odwiedzają stronę. Dane osobowe mogą obejmować takie szczegóły, jak imię i nazwisko, adres, email, szczegóły płatności i takie, które niekoniecznie określają danego użytkownika (system operacyjny lub typy przeglądarek, adresy ID lub IP). Pod żadnym pozorem firma nie ujawni żadnych danych osobowych osobom trzecim, niezależnie od powodu ich żądania. Nadzór firmy podejmuje wszelkie środki, aby upewnić się, że dane klienta są bezpieczne i poufne, włączając w to historię inwestycji i transakcji. Pod żadnym pozorem firma nie ujawni szczegółów transakcji finansowych. Gwarantujemy pełną poufność nie tylko podczas okresu trwania współpracy, ale także po jego zakończeniu. W późniejszym przypadku wszystkie dane podane przez klienta zostaną wymazane po okresie trzech lat. Firma zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej polityki prywatności bez uszczerbku dla charakteru relacji, która została ustalona z każdym z naszych klientów. Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią wszelkich form prawnych wymienionych na naszej oficjalnej stronie internetowej.