Aktywni inwestorzy: 70579           Wsparcie techniczne: support@incloude.com support@incloude.com +18888181760 +448000418114

Warunki korzystania z usługi

Niniejsze Warunki świadczenia usług (T & C) regulują wszystkie procesy interakcji i współpracy między firmą Incloude, firmą zarejestrowaną na mocy prawa i osobą fizyczną o dowolnej narodowości i rezydencji, powyżej 18 lat (Klient), który akceptuje niniejsze T & C i zgadza się.

Wszelkie interakcje pomiędzy firmą i klientem są określone przez poniższe warunki korzystania i są uznawane w świetle prawa jako kontrakty osobiste.

Gwarancje i odpowiedzialność

Firma gwarantuje, że wypełni wszystkie swoje zobowiązania wobec Inwestora oraz zapewni produkty i usługi przez cały okres kooperacji pomiędzy Incloude a inwestorem.

Firma zapewnia, że klient nie ponosi żadnego ryzyka, niezależnie od zainwestowanej kwoty. Incloude przeprowadza zarządzanie środkami i inwestycje bezpośrednie tylko z pełnym i obszernym ubezpieczeniem.

Rejestracja

Klient dobrowolnie zapewnia osobiste informacje w stopniu niezbędnym do otwarcia konta, a także pozwala użyć firmie części z nich, aby mogła ona przeprowadzać ulepszenia procesu interakcji.

Klient ma gwarancję, że wszystkie podane informacje pozostaną bezpieczne i poufne, w zgodzie z polityką prywatności.

Podczas procesu rejestracji klient musi zgodzić się z warunkami korzystania z usługi i w pełni je zaakceptować.

Klient ma prawo do usunięcia konta poprzez przesłanie żądania do obsługi klienta.

Inwestycje

Inwestor inwestuje w ścisłej zgodzie z sekcją inwestycji na naszej stronie, według własnych preferencji.

Inwestor ma prawo do otrzymywania zysku z wybranej oferty inwestycyjnej. Kwota i proces wypłat są regulowane przez warunki korzystania z usługi przedstawione w sekcji Inwestycje.

Inwestor ma prawo do nieograniczonego okresu kooperacji z firmą, zgadzając się z tymi warunkami korzystania, i innymi zasadami, które są ważne teraz i tymi, które mogą zostać wprowadzone w przyszłych sekcjach tej strony.

Wypłata funduszy

Inwestor ma prawo do wypłaty środków. Jakikolwiek zysk do wypłaty zostanie przetworzony jak najszybciej, ale zostanie objęty 48-godzinną kontrolą bezpieczeństwa. Wypłaty z portfolio PrimaryTrust na konto klienta są przetwarzane w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od dnia zlecenia.

Inwestor ma prawo do wypłaty środków, korzystając z systemu płatności innego niż tego użytego do złożenia depozytu i tego, który służy jako źródło zysku.

Partnerstwo

Inwestor ma prawo do otrzymywania nagród za partnerstwo i statusu klienta określonego w programie partnerskim. Program partnerski można znaleźć w sekcji Partnerstwo na stronie firmy.

Ochrona danych

Klient zgadza sie, że wszelkie dane przez niego przekazane będą zachowane i przetwarzane przez pracowników firmy. Zarząd firmy stara się zapewnić, że twoje informacje są przechowywane, przetwarzane i użyte bezpiecznie i w pełnej zgodzie z polityką prywatności.

Polityka prywatności

Firma zbiera dane osobowe, kiedy użytkownik rejestruje się na stronie, a także kiedy klient, inwestor lub wizytator odwiedzają stronę. Dane osobowe mogą obejmować takie szczegóły, jak imię i nazwisko, adres, email, szczegóły płatności i takie, które niekoniecznie określają danego użytkownika (system operacyjny lub typy przeglądarek, adresy ID lub IP). Pod żadnym pozorem firma nie ujawni żadnych danych osobowych osobom trzecim, niezależnie od powodu ich żądania. Nadzór firmy podejmuje wszelkie środki, aby upewnić się, że dane klienta są bezpieczne i poufne, włączając w to historię inwestycji i transakcji. Pod żadnym pozorem firma nie ujawni szczegółów transakcji finansowych. Gwarantujemy pełną poufność nie tylko podczas okresu trwania współpracy, ale także po jego zakończeniu. W późniejszym przypadku wszystkie dane podane przez klienta zostaną wymazane po okresie trzech lat. Firma zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej polityki prywatności bez uszczerbku dla charakteru relacji, która została ustalona z każdym z naszych klientów. Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią wszelkich form prawnych wymienionych na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Zmiany zawartości warunków korzystania ze strony

Firma może zmieniać podane warunki korzystania z firmy (niektóre artykuły lub ich zamierzone znaczenie). Zmiany wchodzą w życie bezpośrednio po ich publikacji.

Firma zobowiązuje się do publikacji wszelkich informacji o zmianach na oficjalnej stronie w Wiadomościach.

Inwestor musi regularnie sprawdzać wiadomości samemu, aby dowiedzieć się o nowych zmianach.

Kontynuując współpracę z firmą po tym, jak zajdą zmiany, klient wyraża akceptację tych zmian i zgadza się z nimi.

Rozwiązywanie sporów

Sposób negocjacji rozwiązuje wszelkie spory pomiędzy firmą i inwestorem.

Wszelkie żądania pochodzące z innej strony mogą być motywowane tylko tymi warunkami korzystania ze strony.