Aktif yatırımcılar: 70749           Teknik destek: support@incloude.com support@incloude.com +18888181760 +448000418114

Ortak Programı

Müşteriler için önemli aktif gelir fırsatları

Incloude iş ortağı çözümleri girişimci müşterilere yalnızca ekstra gelir fırsatı değil aynı zamanda işbirliği içerisinde basit çözümler ile uzun vadeli gelir artışı sağlanabileceğini ve şirketimizin bağlılığını sunar. Şirket, her bir müşterisini önemser ve onlar için yüksek kârlılık ve stabilime sunmayı hedefler. Bu vizyonla ortaklık teklifleri hazırlanmıştır. Aynı zamanda, her bir müşterimiz otomatik olarak ortak statüsü alır ve kendisi yatırım yapmasa dahi diğer insanları yatırım yapmaya davet ederek kazanç elde edebilir. Müşteriler için bu Ortaklık Programımızda Şirkete Danışmanlık ederek gelir elde etmek anlamına gelir. Bunu yapabilmek için sitemizde kişisel bir hesap açmanız ve size özel bir ortaklık bağlantısı almanız gerekir. Bu bağlantıyı kullanarak ortak olarak yeni müşterilerin Şirketimizde yatırım yapmasını sağlamalısınız. Aslında, Incloude aşağıda detaylıca anlatılan altı aşamalı müşteri statüleri ile ekstra gelir etmek isteyenler için bir sistem hazırlamıştır.

Plan için faiz birikim koşulları

İş Ortağı durumu Yatırım yapılan kişisel fonlar Yapıyla yatırım yapılan tutar Seviyelere göre faiz
1. Consultant dahil değil $ 0 - $ 15000 4- 3- 2- 1%
2. Manager $ 2000 - $ 7000 $ 15001 - $ 30000 5- 3- 2- 1- 1%
3. Chief Manager $ 7001 - $ 25000 $ 30001 - $ 90000 6- 3- 2- 1- 1%
4. Adviser $ 25001 - $ 999999 $ 90001 - $ 250000 7- 3- 2- 1- 1- 1%
5. Director dahil değil $ 250001 - $ 750000 8- 4- 2- 1- 1- 1- 1%
6. Commander dahil değil $ 750001 - $ 1500000 9- 4- 3- 1- 1- 1- 1- 1%

Müşteri statüleri

Danışman statüsü kayıt ile birlikte her müşterimize verilir. Dört ortak referans düzeyi anında açılır. 1. düzeyde ortağın yatırım tutarının %4'ü, 2. düzeyde %3'ü, 3. düzeyde %2'si, 4. düzeyde ise %1'i gelir olarak elde edilir. Yönetici statüsü yalnızca 2,000$ ile 7,000$ arasında kişisel yatırım yapan ve toplam yapısal yatırımı 15,000$'a kadar olan müşteriler için geçerlidir. Bu durumda Yatırımcı ortak referans sisteminin beş sistemine erişilebilir. 1. düzeyde ortağın yatırım tutarının %5'i, 2. düzeyde %3'ü, 4 ve 5. düzeylerde %1'i kazanılır. Bundan sonra müşteri Genel Müdür statüsü almaya hak kazanabilir. Bu durumda 1. düzeyde ortağın yatırım tutarının %5'i yerine %6'sı kazanılır. Diğer düzeyler ise Müdür statüsünün gelirleri ile aynı oranda gelir getirir. Genel Müdür statüsüne hak kazanabilmek için 7,001$ ile 25,000$ arasında kişisel yatırım yapılması ve yapısal yatırım tutarının 30,001$ ile 90,000$ arasında olması gerekir. En yüksek üç yatırım seviyesinde ise Adviser, Direktör ve Komutan yer alır. Bu seviyelere ulaşabilmek için ekstra kişisel yatırım yapmanıza gerek yoktur ancak her üç kademe için de gerekli toplam yapısal yatırım seviyesine ulaşılması gerekmektedir. En üst düzeylerde 1. aşamada %7 ile %9 arasında, 2. aşamada %3 ile %4 arasında, 3. aşamada %2 ile %3 arasında ve 4 ile 8. aşamalar arasında statüye bağlı olarak %1 gelir elde edilir.

Ek Bilgi

Incloude Ortaklık Programı, müşterileri şirkete davet edenlere 4 ile 8 aşamalı referans programı ile ek gelir fırsatı sunar. Teklifleri sunarak ne kadar yüksek müşteri statüsü elde edilirse yapısal sistemde o kadar fazla aşama açılır ve gelir o kadar artar. Böylece, Danışman statüsüne sahip bir yatırımcı, Yatırımcı yapısının dört aşamasındaki ortaklarının toplam yatırım tutarının %10'una kadar gelir elde edebilir. En yüksek yatırımcı statülerinden birisi olan Komutan statüsünde olan bir müşteri ise 8 aşamaya kadar çıkabilen ortaklık yapısındaki ortaklarının yatırdığı tutarların %21'ine kadar gelir elde edebilir.

Konferanslar

Şirket yönetimine canlı olarak sorular sorabilirsiniz
Konferanslar