Nhà đầu tư đang hoạt động: 72245           Hỗ trợ kỹ thuật: support@incloude.com support@incloude.com +18888181760 +448000418114

Giao dịch

Quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán, quản lý tài sản, giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa và dầu, đầu cơ trên các thị trường cryptocurrency.

Incloude

Khả năng dễ tiếp cận đầu tư trực tiếp

Mỗi khách hàng trở thành nhà kiến thiết cho tương lai thịnh vượng của mình bằng cách vận dụng khả năng dễ tiếp cận quá trình đầu tư trực tiếp và các lợi thế của đầu tư trực tiếp để tiến hành các đầu tư của mình. Sự tự tin trong tương lai có thể có được ngay hôm nay.

Quản lý tài sản

Đầu tư nghiêm túc dành cho các nhà đầu tư chân chính. Độ tin cậy vững chắc trong quản lý tài sản của chúng tôi mang lại doanh thu cao mà bạn có thể tin tưởng.

Danh mục đầu tư PrimaryTrust PrimaryTrust

Giao dịch tiền tệ pháp định 60%

Giao dịch đầu cơ cặp tiền tệ theo cả hai xu hướng thay đổi của chỉ số với sự can thiệp liên tiếp của các khoản đầu tư bằng cách hoán đổi tiền tệ.

Giao dịch tiền mã hóa (Cryptocurrency) 11%

Giao dịch theo chu kỳ chủ động nhằm quay vòng vốn nhanh trong các giao dịch mua-bán bằng các cặp tiền tệ cryptocurrency.

Giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary options) 21%

Lợi nhuận ổn định trong các giao dịch rủi ro thấp cho phép sử dụng công cụ tài chính này một cách thường xuyên.

Giao dịch hợp đồng tương lai 8%

Một trong những loại hình phát hành đầu tư cho lợi nhuận giữa kỳ đối với hợp đồng tương lai.

Ủy thác

Thu nhập ổn định đảm bảo trong trường hợp không rủi ro và tổn thất về đầu tư
Đầu tư